สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📢📢 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📌ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการศึกษา

แนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย

คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการทรัพย์สิน

สภาคณาจารย์และและข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

👉สามารเปิดเอกสารรายงานผลฯ ได้ที่ลิงก์นี้

https://drive.google.com/…/1gZpxVGO2ZxwHvvndXRL…/view…