สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมฟังเสนาเรื่อง “กรรมกรวิชาการกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

📢📢สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญร่วมฟังเสนาเรื่อง “กรรมกรวิชาการกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”
👉วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
👉ประเด็นเสวนา :
(1)ธรรมาภิบาล สำคัญอย่างไร?
(2)ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย มีแนวทางและข้อปฏิบัติอย่างไร ?
(3)การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และการตรวจสอบการใช้อำนาจ ในมหาวิทยาลัยจะแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ?
(4)หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ควรเป็นอย่างไร ?

👉ลงชื่อเข้าร่วมฟังเสวนา ได้ตามลิงก์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSecS5tRf…/viewform…