การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ประ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565

วันุพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการประชุมครั้ง …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 11/2564

ประธานสภาคณาจารย์ นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2564

📍 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ฯ ชั้น 2 อาคาร 16📌ประธานสภาฯอ.สันติภาพ ศ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564เ …..

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องเสนอความเห็นของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรื่องกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์ครั้งที่ 9/2564

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 9/25 …..

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อกระบวนการสรรหาอธิการบดีโดย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📣📣แถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อกระบวนการสรรหาอธิการบดี โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภั …..

อ่านเพิ่มเติม