ผู้เขียน: ผู้ดูแล

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันพุธที่ 29 …..

อ่านเพิ่มเติม

รับยื่นหนังสือ ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าสอน พ.ศ. 2563

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ รับยื่นหนังสือ ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนประกาศ …..

อ่านเพิ่มเติม

งานพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ วัดโนนสว่าง

ดร.ฐิตกาญจน์ มูลสาร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมก …..

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7

24สุพจน์ สกุลแก้ว และคนอื่นๆ อีก 23 คน1 ความคิดเห็นถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

อ่านเพิ่มเติม