ผู้เขียน: ผู้ดูแล

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทย …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/25 …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เข้าร่วมปร …..

อ่านเพิ่มเติม

ประเด็นที่น่าสนใจ การประชุม ทปสท.

การประชุม ทปสท. วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ 3 เรื่องได้แก่ 1. เรื่อง 8% ของข้าราชการ ขณะนี้ได้ผลักดันผ …..

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 23- 25 ธันวาคม 2563 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย นายสันติภาพ ศิริวั …..

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนสถาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วมการประชุม “ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยผ(ทปสท.)สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

23-25 ธันวาคม 2563ตัวแทนสถาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดยนายสันติภาพ ศิริวัฒนไพ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (กบม.)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2563

ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี#มีเรื่องน่ายินดีเกี่ยว …..

อ่านเพิ่มเติม

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมรับฟังการอ่านคำพิพากษา

ณ ศาลปกครองอุดรธานีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดยนายสันติภาพ ศิริวัฒนไ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ซึ่งนำทีมโดยท่านประธานวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ส่วนสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยนายสันติภาพ ศิริวัฒนไพ …..

อ่านเพิ่มเติม