ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี