ผู้เขียน: ผู้ดูแล

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565

มีการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 4/2565 อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้กล่าวเ …..

อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายทอดสด จัดเวทีเวนา ระเบียบข้อบังคับ วิธีการจัดการรูปแบบ วิธีการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วม ฟังเสวนา ” ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบวิธีการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยบูรพา”

ขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนา ” ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบวิธีการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ประ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565

วันุพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการประชุมครั้ง …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 11/2564

ประธานสภาคณาจารย์ นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2564

📍 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ฯ ชั้น 2 อาคาร 16📌ประธานสภาฯอ.สันติภาพ ศ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564เ …..

อ่านเพิ่มเติม